Styreportalen Regnskap

Aldri har det vært lettere å være kasserer

Fleksibelt

Regnskapsløsningen kommer i flere varianter tilpasset størrelsen og behovene til deres korps eller drilltropp

Kvalitetssikret 

Regnskapet er fulgt opp av godkjent regnskapsselskap og statsautorisert regnskapsfører

Trygt

Sikrer kompetanse i regnskap og økonomistyring, samtidig som risikoen for feil og uønskede hendelser reduseres
Løsninger tilpasset deres behov
ØKONOMI INTEGRASJON
Fiken.no
Integrer Styreportalen med Fiken.no!

Med integrasjon mellom Styreportalen og Fiken har ikke det vært lettere å være kasserer.

ØKONOMI INTEGRASJON
Visma eAccouting
Styreportalen har integrasjon med Visma eAccouting!

Integrasjon mellom Styreportalen og Visma eAccounting vil gjøre arbeidet mye enklere for kasserer og styret.

eller
Styreportalen Regnskap
Regnskap
Før regnskap sammen med regnskapsfører!

Styreportalen tilbyr nå komplett løsning for regnskapsføring.
Organisasjonen blir fulgt opp av godkjent regnskapsselskap og statsautorisert regnskapsfører.

Dette sikrer kompetanse og kontinuitet knyttet til regnskapet og økonomistyring. Samtidig vil det til enhver tid være statsautorisert regnskapsfører tilgjengelig.

I tillegg øker kvaliteten på regnskapet og ikke minst reduseres risikoen for feil og uønskede hendelser. 

Styreportalen Regnskap

Priser og pakker

Fiken.no

Styreportalen har integrasjon med Fiken.no

Visma eAccounting

Styreportalen har integrasjon med Visma eAccouting
Styreportalen Regnskap

Ta ibruk Fiken eller visma eAccouting, eller integrer direkte med regnskapsfører. 

Les mer om føring av regnskap til fastpris lengre ned på siden.

Regnskap

Styreportalen tilbyr nå komplett løsning for regnskapsføring.
Organisasjonen blir fulgt opp av godkjent regnskapsselskap og statsautorisert regnskapsfører.

Dette sikrer kompetanse og kontinuitet knyttet til regnskapet og økonomistyring. Samtidig vil det til enhver tid være statsautorisert regnskapsfører tilgjengelig.

I tillegg øker kvaliteten på regnskapet og ikke minst reduseres risikoen for feil og uønskede hendelser. 
Styreportalen Regnskap kommer i tre varianter:
Piano
For små korps eller drilltropper kan kasserer utføre de fleste oppgaver sjøl og regnskapsfører går bare inn å sjekker at alt er i orden.

Løsningen er svært brukervennlig og det kreves minimal regnskapsbakgrunn for å løse oppgaven.

Forte
  For middels store korps eller drilltropper
vil digitale løsninger som EHF fakturaer, e-post og direkte bank-integrasjon være naturlig.     

Her anbefales at regnskapfører fører regnskapet med god støtte fra kasserer.

Fortissimo
For større korps, drilltropper eller korps med betydelige midler som forvaltes, anbefales egen regnskapsløsning i samarbeid med regnskapsfører.


Hvem gjør hva
 • Bokføring av inngående faktura
 • Fakturering av medlemskontingent
 • Oppfølging / betalingspåminnelse medlemskontingent
 • Bankavstemming
 • Online regnskapsrapporter
 • Bankintegrasjon
  - Blant annet mulighet for direkte remittering/utbetaling
 • Utlegg - via mail
  - Utlegg sendes til kasserer for godkjenning
 • Registrere årsbudsjett
  (valgfritt)
 • Årlig statusmøte (via nett)
 •  Integrert lønn *
 • Fakturering med KID
 • Antall bilag pr år
  - Kontingentfakturering påvirker ikke antall bilag eller pris.
 •  Regnskapsførsel pris pr mnd.
 • Etableringskostnad **
  - Oppstartssamtale med gjennomgang av sjekkliste og oppsett i Styreportalen Regnskap
 • Fiken.no - abonnement
 • Fiken.no - Integrasjon bank
 • Fiken.no - Fakturering med KID
  - Pris pr mnd.
  - Utgifter til Fiken faktureres av Fiken AS.
  - Det er påkrevd med bank-integrasjon og fakturering med KID.
  - Det kan påløpe egne priser fra deres bank på dette.
Piano
Kasserer
Regnskaps-fører

 • Grunnlag • Bank fullmakt


 • Lese-tilgang

 • Inntil 1 time

 • 300
 • kr 1 000,-
 • kr 2 000,-
 • kr 189,-
 • kr 59,-
 • kr 59,-
Forte
Kasserer
Regnskaps-fører

 • Grunnlag • Bank fullmakt

 • Lese-tilgang

 • Inntil 1 time
 • 400
 • kr 1 340,-
 • kr 2 000,-
 • kr 189,-
 • kr 59,-
 • kr 59,-
Fortissimo
Kasserer
Regnskaps-fører

 • Grunnlag • Bank fullmakt

 • Lese-tilgang

 • Inntil 2 time
 • 600
 • kr 2 160,-
 • kr 2 000,-
 • kr 189,-
 • kr 59,-
 • kr 59,-

Hvem gjør hva
 • Bokføring av inngående faktura
 • Fakturering av medlemskontingent
 • Oppfølging / betalingspåminnelse medlemskontingent
 • Bankavstemming
 • Online regnskapsrapporter
 • Bankintegrasjon
  - Blant annet mulighet for direkte remittering/utbetaling
 • Utlegg - via mail
  - Utlegg sendes til kasserer for godkjenning
 • Registrere årsbudsjett
  (valgfritt)
 • Årlig statusmøte (via nett)
 •  Integrert lønn *
 • Fakturering med KID
 • Antall bilag pr år
  - Kontingentfakturering påvirker ikke antall bilag eller pris.
 •  Regnskapsførsel pris pr mnd.
 • Etableringskostnad **
  - Oppstartssamtale med gjennomgang av sjekkliste og oppsett i Styreportalen Regnskap
 • Fiken.no - abonnement
 • Fiken.no - Integrasjon bank
 • Fiken.no - Fakturering med KID
  - Pris pr mnd.
  - Utgifter til Fiken faktureres av Fiken AS.
  - Det er påkrevd med bank-integrasjon og fakturering med KID.
  - Det kan påløpe egne priser fra deres bank på dette.
Piano
Kasserer
Regnskaps-fører

 • Grunnlag • Bank fullmakt


 • Lese-tilgang

 • Inntil 1 time

 • 300
 • kr 1 000,-
 • kr 2 000,-
 • kr 189,-
 • kr 59,-
 • kr 59,-

Hvem gjør hva
 • Bokføring av inngående faktura
 • Fakturering av medlemskontingent
 • Oppfølging / betalingspåminnelse medlemskontingent
 • Bankavstemming
 • Online regnskapsrapporter
 • Bankintegrasjon
  - Blant annet mulighet for direkte remittering/utbetaling
 • Utlegg - via mail
  - Utlegg sendes til kasserer for godkjenning
 • Registrere årsbudsjett
  (valgfritt)
 • Årlig statusmøte (via nett)
 •  Integrert lønn *
 • Fakturering med KID
 • Antall bilag pr år
  - Kontingentfakturering påvirker ikke antall bilag eller pris.
 •  Regnskapsførsel pris pr mnd.
 • Etableringskostnad **
  - Oppstartssamtale med gjennomgang av sjekkliste og oppsett i Styreportalen Regnskap
 • Fiken.no - abonnement
 • Fiken.no - Integrasjon bank
 • Fiken.no - Fakturering med KID
  - Pris pr mnd.
  - Utgifter til Fiken faktureres av Fiken AS.
  - Det er påkrevd med bank-integrasjon og fakturering med KID.
  - Det kan påløpe egne priser fra deres bank på dette.
Forte
Kasserer
Regnskaps-fører

 • Grunnlag • Bank fullmakt

 • Lese-tilgang

 • Inntil 1 time
 • 400
 • kr 1 340,-
 • kr 2 000,-
 • kr 189,-
 • kr 59,-
 • kr 59,-

Hvem gjør hva
 • Bokføring av inngående faktura
 • Fakturering av medlemskontingent
 • Oppfølging / betalingspåminnelse medlemskontingent
 • Bankavstemming
 • Online regnskapsrapporter
 • Bankintegrasjon
  - Blant annet mulighet for direkte remittering/utbetaling
 • Utlegg - via mail
  - Utlegg sendes til kasserer for godkjenning
 • Registrere årsbudsjett
  (valgfritt)
 • Årlig statusmøte (via nett)
 •  Integrert lønn *
 • Fakturering med KID
 • Antall bilag pr år
  - Kontingentfakturering påvirker ikke antall bilag eller pris.
 •  Regnskapsførsel pris pr mnd.
 • Etableringskostnad **
  - Oppstartssamtale med gjennomgang av sjekkliste og oppsett i Styreportalen Regnskap
 • Fiken.no - abonnement
 • Fiken.no - Integrasjon bank
 • Fiken.no - Fakturering med KID
  - Pris pr mnd.
  - Utgifter til Fiken faktureres av Fiken AS.
  - Det er påkrevd med bank-integrasjon og fakturering med KID.
  - Det kan påløpe egne priser fra deres bank på dette.
Fortissimo
Kasserer
Regnskaps-fører

 • Grunnlag • Bank fullmakt

 • Lese-tilgang

 • Inntil 2 time
 • 600
 • kr 2 160,-
 • kr 2 000,-
 • kr 189,-
 • kr 59,-
 • kr 59,-
Alle priser er ekskl. mva.

*       Lønn: 
         Kompetanse, registrering, skattekort, lønnskjøring, A-melding til Altinn, terminoppgave, avstemming
         Kr. 190,- per lønnsslipp/årsoppgave
         Fiken.no - Lønn første ansatt kr. 70,- per mnd. Ekstra ansatt etter først kr. 35,- per mnd. Se Fiken.no prisliste


**    Etableringskostnad:
        I forbindelse med oppstart etableres oppdragsavtale. Oppdragsavtalen kan om ønskelig utvides i forhold til standard innhold i pakke. 
        Slike utvidelser faktureres med bakgrunn i medgått tid til timepris kr 880,- ekskl. mva.
Styreportalen Regnskap er en tjeneste tilbudt i samarbeid med:

Priser og andre betingelser

Alle oppgitte priser er eks. merverdiavgift
Alle pakker inkluderer basis pris for Fiken Regnskap, p.t. kr. 189,- per mnd.
Regnskap utover oppgitt bilag pr. år prises individuelt
Ved bilag utover angitt antall pr. regnskapspakke, rykker korpset opp i neste gruppe, alternativt kr. 25,- per bilag
Søk