Enkel drift av lag og foreninger

Alt samlet på et sted - Styreportalen.no

Styreportalen.no

Administrasjonsverktøy for
lag og foreninger.

Hjemmeside

Mobilvennlig hjemmeside
med flere designvalg.

Notearkiv.no

Digitalt notearkiv tilgjengelig på nett.
Utsendelse av noter på epost.

Medlemssiden.no

Lukket side for medlemmer og foresatte.

Medlemsapp

Egen app for medlemmer,
foresatte og styret.

Epost

Administrasjon av kontoer, lister og alias.

Skroll ned

Styreportalen.no

Styreportalen.no

Styreportalen.no er laget for å enkelt kunne administrere et lag eller en forening. 
Ved å samle funksjonaliteten på ett sted, får dere bedre oversikt over den daglige driften.

 • Medlemsregister
 • Utsendelse av SMS
 • Medlemsregistrering
 • Kalender
 • Prosjektarbeid
 • Styrearbeid
 • Dokumentarkiv
 • Komitéarbeid
 • Eiendeler
 • Medlemssiden
 • Hjemmeside
 • Epost
 • Notearkiv

Hjemmeside

Enkelt i bruk

Administrasjon av siden er rollebasert, så man kan sette opp hvem som får administrere siden og hvem som får publisere informasjon på siden.
Siden er enkel å sette opp.
Når siden er satt opp sørger vi for driften og for å holde den oppdatert med tanke på sikkerhet.

Notearkiv.no

Notearkiv.no

Digitalt notearkiv.
Enkelt å legge notene inn i systemet med vårt eget noteprogram som hjelper deg med PDF-filene.
Med integrasjon i Styreportalen er det enkelt å sende ut noter på epost, eller publisere de på Medlemssiden til medlemmene.
Trygg lagring på Google Drive.

Se mer informasjon på www.notearkiv.no

Medlemssiden.no

Medlemssiden.no

Egen lukket side der medlemmer og foresatte kan logge seg inn og se informasjon som styret legger ut.
Det er også mulig å se kalender, samt å melde fravær. Man kan også redigere sin egen informasjon i medlemsregisteret.
Bruker korpset også Notearkiv.no, vil notene til de forskjellgie prosjektene være tilgjengelig til hvert enkelt medlem.

Medlemsapp

Medlemsapp

Egen app der kommunikasjon mellom styret og medlemmer er enkelt. Tilgang på kalender, medlemsliste og informajson gjør det enklere i hverdagen for medlemmene. 
Styret kan føre fraværsprotokoll rett i appen, og se hvem som har meldt fravær.

Epostintegrasjon

Epostintegrasjon

Med epostintegrasjon i Styreportalen.no får korpset en enklere administrasjon av epostkontoer, epostalias og epostlister. 
Epostlistene oppdaterer seg automatisk etter gitte regler mot medlemsregisteret. På denne måten kan man enkelt ha lister som:
medlemmer@, Styret@, TidligereMedlemmer@ etc